Ramowy rozkład dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

6.00 – 8.00 Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne
służące realizacji pomysłów dzieci. Zabawy integrujące.
Ćwiczenia rozwijające percepcję wzrokową, słuchową,
grafomotorykę.

Podstawa programowa realizowana w godz. 8.00 - 13.00

8.00 –8.30 Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniem
dzieci. Obserwacje pedagogiczne, praca wyrównawcza,
czynności organizacyjne przygotowujące do zajęć.
8.30 – 8.40 Przygotowanie do śniadania.
8.40 – 9.00 Śniadanie, czynności higieniczne.
9.00 - 10.00 Zajęcia dydaktyczne prowadzone przez nauczyciela wg
wybranego programu wychowania przedszkolnego.
1.000 -10.10 Drugie śniadanie.
10.10- 10.40 Zabawy swobodne.
10.40- 11.40 Gry i zabawy ruchowe, obserwacje przyrodnicze, zabawy
w ogrodzie przedszkolnym, w parku, spacery, wycieczki.
11.40- 11.50 Przygotowanie do obiadu.
11.50 -12.20 Obiad, czynności higieniczne.
12.20- 12.30 Ćwiczenia relaksacyjne – czytanie książki.
12.30- 13.00 Zabawy swobodne.

13.00- 14.00 Zajęcia dodatkowe: gimnastyka korekcyjna, zajęcia logopedyczne, religia. Zabawy dowolne w sali lub w ogrodzie przedszkolnym.
12.30- 14.00 Dzieci w grupie Krasnali leżakują.
14.00- 14.15 Przygotowanie do podwieczorku.
14.15- 14.30 Podwieczorek.
14.30- 17.30 Ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich
możliwości. Zabawy konstrukcyjne, swobodne, gry i
zabawy stolikowe.

Przedszkolowo.pl logo